Weergegevensbron: weer Hoogeveen
Search
Close this search box.

Sociale veiligheid bij RC de Weide

Sport moet voor iedereen prettig, plezierig en veilig zijn. Daarom werken we op onze club aan een sociaal veilige sport, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid, ook wel de 4 v’s voor veiligheid, helpen hier bij.

Verenigingen die voldoen aan de 4 v’s voor veiligheid hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. En dat is belangrijk, want hiermee bouwen we samen verder aan een veilige club en een fijne sportplek. 

De vier v’s

VERENIGINGSBREDE GEDRAGSCODE

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de vereniging. Het is belangrijk om gedragscodes te formuleren zodat leden en vrijwilligers weten voor welke normen en waarden de vereniging staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken.

De sportvereniging vraagt trainer-coaches, begeleiders, bestuurders en medewerkers om de gedragscode te kennen en na te leven. Ook communiceert de vereniging de gedragscode richting alle leden.

Gedragscodes

Sporten bij RC de Weide betekent dat je je houdt aan de gedragsregels van de KNLTB die horen bij fairplay.

Daarnaast heeft RC de Weide aanvullende afspraken die bijdragen aan een prettige omgang met elkaar binnen de club. Deze vind je hier.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Het bestuur van een sportvereniging is verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. In dat kader is het van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is als trainer, bestuurder of vrijwilliger.

Het gebruik maken van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de vier basiseisen waar een sportvereniging aan moet voldoen, in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Door gebruik te maken van VOG’s laat de vereniging zien dat sociale veiligheid belangrijk is.

Alle trainers binnen RC de Weide beschikken over een VOG.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.

De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten. Meer over de vertrouwenscontactpersoon kun je zien in deze animatie

Het belangrijkste verschil tussen de taak van een vertrouwenscontactpersoon en een vertrouwenspersoon is dat de VCP vooral een procedureel adviserende rol heeft en de vertrouwenspersoon een inhoudelijk adviserende rol. Naast de VCP’s binnen RC de Weide kan iedereen in de tennis-/ of padelsport contact opnemen met de Vertrouwenspersonen | KNLTB.

RC De Weide heeft twee vertrouwenscontactpersonen; Fred en Ryanne. Beide worden opgeleid om deze nieuwe rol binnen de verenigingen goed in te kunnen volgen. Wil je een gesprek met één van beide? Als je een mail stuurt waarin je je telefoonnummer aangeeft, nemen ze binnen 48 uur contact met je op.

Fred kun je bereiken via: rcdeweide.vcpfred@gmail.com.

Ryanne kun je bereiken via rcdeweide.vcpryanne@gmail.com.

In de ALV wordt ieder jaar stilgestaan bij het onderwerp sociale veiligheid.

VAKKUNDIG GESCHOOLDE TRAINER-COACHES

Trainers hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken.

Als een trainer-coach vakkundig geschoold is weet de vereniging dat diegene:

  • Begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien
  • Grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen
  • Kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest
  • De trainingen beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Bij rc De Weide zijn de trainers in bezit van een tennis- en/of padellicentie. In een enkele situatie kan les worden gegeven door een trainer zonder licentie. In zo’n situatie wordt altijd gespeeld onder verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. In deze gevallen wordt er door de hoofdtrainer geïnstrueerd en worden de gegeven lessen geëvalueerd.

Ook lid worden van RC de Weide?

Gebruik onderstaande knop om je in te schrijven
Lid worden