Weergegevensbron: weer Hoogeveen
Search
Close this search box.
Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsborrel

Wanneer

29 januari 2024    
19:30 - 22:00

Deze vindt plaats op maandag 29 januari in ons clubgebouw. Vanaf 19:30 ben je welkom en dan staat de koffie met wat lekkers voor je klaar. Om 20:00 starten wij dan met onze Algemene ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering 2024

Aan de leden,

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Racketclub de Weide.

Deze zal worden gehouden op maandag 29 januari 2024 in het clubhuis. Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist en gepadeld wordt).

De conceptnotulen van de ALV van 30 januari 2023 en het jaarverslag van 2023, met daarin de ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische, Jeugd en Facilitaire Zaken en de exploitatie 2023 zijn per mail naar de leden verstuurd.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

29 januari 2024

Plaats: Clubhuis RC de Weide

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening door Marieke Mulder-Bosma, voorzitter
 2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 30 januari 2023
 3. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
 4. Praatje van de voorzitter
 5. Samenstelling Bestuur

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:

 • André Nieuwhof – PR & Communicatie

Verkiesbaar:

 • Marieke de Vries – Jeugdzaken
 • Lyanne Blokzijl – PR & Communicatie
 • Presentatie door Vrienden van RC de Weide

PAUZE

 • Financieel Jaarverslag 2023: toelichting penningmeester
 • Verslag Kascommissie (Inge Zikken & Jack Schaart)
 • Benoeming kascommissie ALV 2024
 • Begroting 2024
 • Rondvraag

Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.

Rianne Otten

Secretaris