Woensdagavond tossen bij T.C. de Weide

Het tossen is bedoeld voor alle leden, ongeacht ervaring en niveau. Het doel is om leden in de gelegenheid te stellen om één per week te tennissen en de onderlinge contacten te versterken.

Wekelijks is de toss op woensdagavond en start om 19.00 uur. Corry Pouw leidt de toss en maakt een indeling. Na elk gespeeld half uur worden de spelers weer gewisseld. In het begin van de avond worden de spelers van alle niveaus gemixt (afhankelijk van het aantal deelnemers spelen we drie keer een half uur). Na half negen wordt getracht deelnemers van hetzelfde niveau bij elkaar in te delen. De deelnemers aan deze tossavond zijn een gevarieerde afspiegeling van de leden van de vereniging. Dames en heren, jong, iets ouder, ervaren en minder ervaren. Stuk voor stuk spelers die het leuk vinden om in een ongedwongen sfeer een partijtje tennis te spelen.

 

Een paar keer per jaar organiseert de tosscommissie een tosstoernooi waarop we per speler aan de door hem/haar gewonnen games punten toekennen. Wie de meeste games heeft gewonnen ontvangt een prijs. Introducees zijn van harte welkom om deze tossavond.

 

Heb je vragen en/of opmerkingen over de toss, richt je dan tot een van de leden van de tosscommissie.


             Corry Pouw                                                    

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren