Vacature Secretaris RC de Weide

03-01-2023

Vacature Secretaris RC de Weide

Algemene bestuurstaken

 • Deelname aan bestuursvergaderingen
 • Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • Overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & Communicatiecommissie
 • Zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden
 • Begeleidt nieuwe bestuursleden
 • Luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid

Hoofdtaak Secretaris

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
 • Notuleert de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers van de bestuursvergaderingen
 • Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
 • Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB
 • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)

Kerncompetenties

 • Accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Is via e-mail goed bereikbaar
Vacature Secretaris RC de Weide

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren