Algemene Ledenvergadering 2023

16-01-2023

 

Algemene Ledenvergadering 2023

Aan de leden,

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Racketclub de Weide.

Deze zal worden gehouden op maandag 30 januari 2023 in het clubhuis. Daarnaast is het ook mogelijk om de vergadering te volgen via Online ALV. De link met de uitnodiging volgt via een separate e-mail. Indien u de uitnodiging niet ontvangt, neem dan contact met mij op.

Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist en gepadeld wordt).

De conceptnotulen van de ALV van 31 januari 2022 zijn op de Online ALV-omgeving in te zien. Het jaarverslag 2022 met daarin de ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische, Jeugd en Facilitaire Zaken en de exploitatie 2022, alsmede de begroting 2023 worden tevens gepubliceerd op de Online ALV-omgeving.

                       
                      Algemene Ledenvergadering 30 januari 2023


Plaats: Clubhuis RC de Weide en online via online ALV

Aanvang: 20.00 uur


      1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter

 1. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 31 januari 2022
 2. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
 3. Praatje van de voorzitter
 4. Voorstel vierde padelbaan en upgrade tennisbaan 8 en 9
 5. Samenstelling Bestuur


Statutair aftredend en niet herkiesbaar:

 • Vincent Martijn – Voorzitter
 • Marijke Baggelaar - Secretaris


Statutair aftredend en herkiesbaar:

 • André Nieuwhof – PR & Communicatie


De bestuursfuncties Voorzitter, Facilitaire Zaken en Secretaris zijn vacant.

(Andere) kandidaten kunnen door de leden worden voorgesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn
 

 1. Presentatie door Vrienden van RC de Weide


          PAUZE
 

 1. Financieel Jaarverslag 2022: toelichting penningmeester
 2. Verslag Kascommissie (Marja Otten en Inge Zikken)
 3. Benoeming kascommissie ALV 2024
 4. Begroting 2023
 5. Rondvraag

                   
       Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.
Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.
     
Marijke Baggelaar
Secretaris

Algemene Ledenvergadering 2023

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren